Đăng nhập
20.737
0 người đang online
KHÓA XVI
(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Thông tin kỳ họp
Tên kỳ họp: Kỳ họp thứ nhất
Bắt đầu ngày: 01/07/2016
Kết thúc ngày: 15/07/2016

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG