Đăng nhập
20.744
0 người đang online
KHÓA XVI
(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Thông tin kỳ họp
Tên kỳ họp: Kỳ họp thứ năm
Bắt đầu ngày: 12/07/2017
Kết thúc ngày: 14/07/2017
Tài liệu kỳ họp
Kế hoạch
Công văn

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG