Đăng nhập
20.745
0 người đang online
KHÓA XVI
(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Thông tin kỳ họp
Tên kỳ họp: Kỳ họp thứ 8
Bắt đầu ngày: 01/12/2018
Kết thúc ngày: 15/12/2018

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG