Đăng nhập
20.736
0 người đang online
KHÓA XVII
(Nhiệm kỳ 2016 - 2016)

Thông tin kỳ họp
Tên kỳ họp: Kỳ họp thứ hai
Bắt đầu ngày: 14/11/2016
Kết thúc ngày: 18/11/2016

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG