Đăng nhập
16.929
0 người đang online
KỲ HỌP THỨ NĂM KHÓA XVI
(Từ ngày 12/07/2017 đến ngày 14/07/2017)


TT Số hiệu Tên tài liệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 88/KH-HĐND Kế hoạch TXCT Kế hoạch tiếp xúc cử tri 88.PDF
2 97/KH-HĐND Kế hoạch Phân công thẩm tra kỳ họp thứ 5, khóa XVI phan cong tham tra ky hop thu 5.doc

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG